Luân chuyển nhân viên - Nên hay không nên?

Luân chuyển nhân viên – Nên hay không nên?

Với nhiều nhà hàng trong một hệ thống, việc luân chuyển nhân viên từ nhà hàng này sang nhà hàng khác sau một thời gian làm việc có nên hay không? Một số ý kiến về quản trị hệ thống nhà hàng đặt ra là nên luân chuyển nhân viên giữa các nhà hàng trong […]

tong quan ly nha hang nhan to quyet dinh su thanh cong trong kinh doanh 5

Tìm hiểu về Tổng quản lý nhà hàng – Nhân tố quyết định sự thành công trong kinh doanh nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng đòi hỏi mọi bộ phận phải phối hợp nhịp nhàng với mục đích phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Mặc dù mỗi bộ phận đều có trưởng quản lý, như quản lý quầy bar, bếp trưởng, trưởng bộ phận phục vụ bàn,… nhưng tổng quản lý (General Manager) giữ […]

You cannot copy content of this page