Nhà hàng

Lựa chọn chuyên gia tư vấn setup nhà hàng

Lựa chọn chuyên gia tư vấn setup nhà hàng

Vấn đề là bạn phải tìm được đúng chuyên gia có trình độ, khả năng và kinh nghiệm thực sự. Như thế nào thực sự là chuyên gia?

Có những người mà kinh nghiệm nghề nghiệp, thâm niên công tác, trình độ học vấn chuyên ngành, tư duy nghề nghiệp sâu sắc, khả năng và bản lĩnh cao, khả năng sư phạm tốt, yêu ngành nghề tạo nên họ thành những chuyên gia. Họ đã từng kinh qua các vị trí trong ngành, ở các đẳng cấp của ngành. Họ được đào tạo chuyên ngành ở cấp học vấn cao, thậm chí họ đã và đang kinh doanh thành công. Họ là những người có thể tư vấn và thực hiện giúp bạn trong hoạt động kinh doanh nhà hàng.

Có những người tự giới thiệu mình là chuyên gia, họ cũng đã có quá trình làm việc trong ngành nhà hàng, trải qua vài năm quản lý, có nhiều năm công tác, có bản lĩnh, khả năng nói tốt, có thể tốt nghiệp một vài lớp nghiệp vụ du lịch, nhà hàng khách sạn. Tuy nhiên điều mà họ thiếu là khả năng sắc bén và sâu sắc trong tư duy về ngành và về quản trị kinh doanh, thiếu các kỷ năng và trình độ thực sự ở cấp quản trị mà phải qua đào tạo và kinh nghiệm mới có.

Họ thiếu khả năng lập dự án, kế hoạch kinh doanh. Họ thiếu phương pháp sư phạm truyền đạt kiến thức, thiếu các kỷ năng chuyên nghiệp về quản lý. Thiếu tầm nhìn vĩ mô về ngành và xu hướng của ngành. Họ là những chuyên gia theo kiểu “sống lâu lên lão làng” .

Có những “chuyên gia tự giới thiệu” khác là những nhân viên, người đã từng làm việc trong các khách sạn lớn 4 – 5 sao.

Dĩ nhiên cái họ có là kỹ năng làm việc, phục vụ cao cấp, chuẩn mực. Tuy nhiên cái họ thiếu là tầm nhìn và khả năng bao quát, quản trị sâu rộng cần có của một người quản lý, một người tư vấn cho một nhà hàng độc lập, người có thể lập dự án, kế hoạch kinh doanh và thực hiện nó. Ở trong các khách sạn lớn mỗi bộ phận thường có rất nhiều sự hỗ trợ từ các phòng ban chuyên môn, do vậy tính tác nghiệp độc lập không cao như các nhà hàng độc lập.

Nếu họ sau khi làm việc trong các khách sạn lớn một thời gian rồi làm việc ở các nhà hàng độc lập thêm nhiều năm, cộng với được đào tạo bài bản chuyên ngành để nâng cao tư duy – họ sẽ có thể trở thành những chuyên gia thực sự.

Bạn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng: Hãy chọn chuyên gia đầu tiên làm người tư vấn hoặc giám đốc, quản lý và giúp bạn xây dựng công việc kinh doanh nhà hàng, và có thể là người bạn cần trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Bạn hãy chọn những người thứ hai hoặc thứ 3 làm phụ tá, trợ lý trong những bộ phận, chuyên môn nhất định. Vị trí tốt nhất của họ là trưởng bộ phận, giám sát, tổ trưởng. Bạn có thể mong muốn họ phát triển cao hơn nếu họ là người cầu tiến, ham học hỏi và có tâm. Bạn có thể gửi họ tham gia những khoá đào tạo cao hơn để giúp họ có trình độ học vấn cao – nếu bạn đặt niềm tin vào họ.

You cannot copy content of this page